rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

betalingenhistoriek [Website Bibliotheel Apeldoorn, 16 mei 2006]

volgende voorbeeld

betalingenhistoriek
Ik kende het woord 'historiek' niet, maar volgens Van Dale is het Belgisch voor 'historisch overzicht'. Nou hoef je een woord niet te kennen, om te weten of je in een samenstelling met dat woord een spatie moet gebruiken. Stel dat je bijvoorbeeld een historisch overzicht met betalingen hebt... dan snapt toch iedereen dat dat een 'betalingenhistoriek' is, zonder spaties?