rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

indienstname [Informatiebord, 16 mei 2006]

volgende voorbeeld

indienstname
Ik hoefde maar heel even naar dit informatiebord met alle technische gegevens over het windmolenpark te kijken, en ik zag al meteen een fout. Niet in die getallen - dat geloof ik allemaal wel. Nee, het ging mij natuurlijk om de spaties in 'in dienst name'. Twee keer fout!