rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

huiskamer [SBS6, 27 april 2006]

volgende voorbeeld

huiskamer
Ik had het fragment zelf niet gezien, maar gelukkig werd het gisteren herhaald bij 'De wereld draait door' van de Vara. Bij een belspel op SBS6 stond de opgave groot in beeld: "Wat vind je in de HUIS KAMER". Natuurlijk zag ik de spatiefout meteen, en tot mijn vreugde gaf de dame op televisie zelf ook aan dat ze deze knoeperd van een taalfout ontdekt had. Ze pakte er een stift bij om de fout te herstellen. Natuurlijk ging ik ervan uit dat ze een streepje tussen 'HUIS' en 'KAMER' zou gaan zetten. Maar nee... ze gebruikte de stift om een 't' achter 'vind' te zetten, terwijl dat gewoon goed geschreven was! Arrgghhh! Vervolgens bleek dat ze behalve presentatrice ook nog schooljuf is...
(Hulde voor de Vara, omdat ze dit mooie fragment onder de aandacht brengen en daarbij en passant ook nog even aandacht aan onjuist spatiegebruik besteden!)

Dit voorbeeld is door de bezoekers van de SOS-website gekozen tot de onjuiste spatie van 2006.