rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

polikliniekafsprakensysteem [Website VU medisch centrum, 23 november 2005]

volgende voorbeeld

polikliniekafsprakensysteem
Van het 'VUmc on-line afspraken verzoek systeem' kun je zeggen wat je wilt. Ik zeg alleen maar dat het fout geschreven is.

[ link: http://www.vumc.nl/polikliniek-afspraken/index.html ]