rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

milieu-informatiecentrum [Geveltekst, 23 november 2005]

volgende voorbeeld

milieu-informatiecentrum
Dit kantoor zit in Den Haag, maar verder is me niet helemaal duidelijk wat ze nou precies doen. Ik begrijp dat ze iets doen met 'milieu', 'informatie' en 'advies'. Vermoedelijk dus niet zomaar 'informatie' en 'advies', maar 'milieu-informatie' en 'milieuadvies'. Dan is het dus een combinatie van een 'milieu-informatiecentrum' en een 'milieuadviescentrum': een 'milieu-informatie- en -adviescentrum'. Het zou nog kunnen zijn dat men iets doet met 'milieu-informatie' in combinatie met algemeen advies (dat niet specifiek op het milieu betrekking heeft), en dan scheelt dat nog één streepje: een 'milieu-informatie- en adviescentrum'. Een woordcombinatie met vele mogelijkheden...