rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

goed gekeurd [Bestelwagen, 30 oktober 2012]

volgende voorbeeld

goed gekeurd
"...bij ons wordt u altijd goed gekeurd!" Dat is een fijn zinnetje om over na te denken als je 's ochtends vroeg in de file staat. Want hoort die spatie in 'goed gekeurd' daar wel, of is hier sprake van onjuist spatiegebruik? Dat laatste zou niet zo keurig zijn van de keurder.

Je kunt zowel 'goed gekeurd' als 'goedgekeurd' schrijven, maar dan betekent het wel iets anders. Als je 'goed gekeurd' met een spatie schrijft, dan bedoel je dat het proces van het keuren zelf zorgvuldig (en dus 'goed') wordt uitgevoerd. Schrijf je 'goedgekeurd' zonder spatie dan zeg je daarmee niks over de manier waarop gekeurd is, maar laat je wel weten dat het resultaat van de keuring goed is. Het mooist is natuurlijk de combinatie: dat iets goed gekeurd is en dat het vervolgens goedgekeurd wordt.

Terug naar de kreet op de bestelwagen: "...bij ons wordt u altijd goed gekeurd!" Stel je voor dat ze hier 'goedgekeurd' bedoelen. Dan schrijven ze dus eigenlijk dat bij Quipment het resultaat van de keuring altijd is dat je aan alle eisen voldoet, ongeacht of je daar ook echt aan voldoet. Dat is een weinig kritische opstelling voor een keurder, en dat lijkt me ook niet echt iets om reclame mee te maken. Nee, als keurder wil je juist uitdragen dat je altijd goed keurt! En dan kan er soms uitkomen dat je niet aan de eisen voldoet, maar daar is dan een goede reden voor.

Er is dus niks mis met de kreet op de bestelwagen; de spatie in 'goed gekeurd' wordt na mijn kritische beschouwing goedgekeurd. Maar inmiddels ben ik wel weer uit de file.