rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

halal vlees [Artikel in NRC, 25 september 2010]

volgende voorbeeld

halal vlees
Is het nou 'halalvlees' of 'halal vlees'? Bij NRC twijfelt men een beetje of Albert Heijn het met 'Halalvlees' wel bij het goede eind heeft, en dus schrijven ze voor de zekerheid 'halalvlees' in het onderschrift bij de foto en 'halal vlees' in de kop boven het artikel. Dan is er altijd wel eentje goed. En eentje fout.
Hoe zit het nou precies? Het ligt allemaal een beetje genuanceerd, maar ik zal proberen uit te leggen hoe het zit. Het woord 'halal' is een bijvoeglijk naamwoord met als betekenis 'toegestaan volgens de islamitische voorschriften'. Je kunt het vaak op dezelfde manier gebruiken als 'toegestaan' of 'legaal'. Zoals veel bijvoeglijke naamwoorden kan halal ook als bijwoord worden gebruikt. Een bijwoord kan deel uitmaken van een samenstelling met een zelfstandig naamwoord. Dat levert bij combinaties met halal twee verschillende spellingen op. Er is wel een regel te geven die je kan helpen bij de keuze. Goed luisteren naar de klemtonen in het woord kan je ook helpen om de juiste schrijfwijze te vinden.

  1. Je moet woordgroepen met halal los schrijven als het gaat om producten die zelf echt halal zijn. Voorbeelden: halal voedsel, halal snacks, halal kaas, etc. Ieder woord heeft hierbij een eigen klemtoon (halál vóédsel).
  2. Halal wordt op een andere manier gebruikt in combinaties als halalvoorschriften, halalafdeling, halalslagerij en halalrestaurant. In die woorden gaat het niet om 'producten die halal zijn', maar om 'zaken betreffende of bestemd voor halal producten'. In zulke gevallen is halal een bijwoord. Als het goed is, hoor je bij deze samenstelling ook maar één hoofdklemtoon (halálrestaurant).

Vaste combinaties van een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord worden in de loop van de tijd vaak als één woord gezien en dus aaneengeschreven. Dat is gebeurd met 'rodekool', 'armelui' en 'hogeschool'. En je ziet op dit moment steeds meer mensen die 'fijn stof' als 'fijnstof' schrijven en uitspreken. Dat lijkt met 'halal' ook te gebeuren. Sommige mensen spreken de woorden van punt 1. uit met alleen een klemtoon op halal (halálvlees) en dan wordt halal dus blijkbaar als bijwoord gebruikt. De juiste schrijfwijze is in dat geval zonder spatie. Grote kans dat bij deze ontwikkeling (en de verwarring) meespeelt dat 'halal' niet vervoegd wordt. De verbogen vorm 'halalle' komt in de praktijk nauwelijks voor.
Samenvattend: bij producten zoals vlees schrijf je na halal een spatie, en bij zaken die betrekking hebben op halal producten schrijf je de samenstelling aaneen. Albert Heijn had het met 'halalvlees' dus niet goed. NRC had het een keer goed, en een keer fout.

[ link: ...//www.nrc.nl/economie/article1736916.ece/Halal_vlees_ook_dagelijkse_boodschappen ]