rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

los schrijven [Referentiekader taal en rekenen, 24 september 2010]

volgende voorbeeld

los schrijven
In het document 'Referentiekader taal en rekenen' laat het ministerie van OCW weten wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om de Nederlandse taal. Het gaat om basiskennis en -vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn. Ik weet niet of het door de inspanningen van het platform SOS komt, maar er is zelfs een aparte categorie 'Regels voor woordgrenzen' opgenomen. Dat doet ons natuurlijk deugd.

Het is wel jammer dat men het onder dat kopje heeft over het 'aaneen- en losschrijven van woorden'. Want 'aaneenschrijven' moet je inderdaad aaneenschrijven. Maar 'losschrijven' moet toch echt los. Als je 'losschrijven' aaneenschrijft, doet dat vermoeden dat je iets dat aan elkaar zit met een pen los kunt schrijven. En dat is natuurlijk niet wat ze hier bedoelen. Verrassend dat ze bij het ministerie van OCW die spatiefout uitgerekend onder het kopje 'Regels voor woordgrenzen' maken. In een document dat moet gelden als een referentiekader voor het taalonderwijs.

Misschien moeten ze het boek Weg om legging maar eens verplicht gaan stellen voor alle leerlingen. Dan komt het misschien toch nog goed.

[ link: http://www.taalenrekenen.nl/referentiekader/ ]