rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

restafval [Afvalbak, 12 januari 2006]

volgende voorbeeld

restafval
We krijgen best vaak voorbeelden ingestuurd waar eigenlijk geen sprake is van onjuist spatiegebruik, maar van onjuist koppeltekengebruik. Gevalletje SOK dus, en niet SOS. Nou zou je kunnen beredeneren dat wanneer er geen streepje staat, dat waarschijnlijk is omdat de tekstschrijver achter het eerste deel een spatie heeft ingevoegd... maar dat kun je ook niet doen.
In dit voorbeeld heeft men zowel 'Rest' als 'Afval' met een hoofdletter geschreven, en daarmee is het wel erg waarschijnlijk dat men 'Rest Afval' met een spatie geschreven zou hebben als het op één regel had gepast. Toch een gevalletje SOS dus.