rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

inpakmaterialen [Folder Postkantoor, 9 januari 2006]

volgende voorbeeld

inpakmaterialen
Deze folder ligt bij alle postkantoren. Verrassend dat ze onder de kop 'inpak materialen' beginnen met 'inpakpapier'. Als er dan toch één van de twee verkeerd gespeld moet worden, neem dan de minst opvallende met de kleinste letters en het minste contrast met de achtergrond. Zo'n spatiefout in de kop valt immers extra op. Vanzelfsprekend zouden we liever zien dat er helemaal geen spatiefouten gemaakt worden.