rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

poppersprijs [Website www.popinstituut.nl, 15 januari 2005]

volgende voorbeeld

poppersprijs
Het is natuurlijk wel belangrijk om duidelijk te maken dat het om 'poppers' (enkelvoud) gaat en niet om 'poppers' (meervoud van 'popper'). Om verwarring te voorkomen, kun je eventueel nog 'pop-persprijs' of misschien zelfs 'pop-pers-prijs' schrijven. Maar het als drie losse woorden schrijven is natuurlijk helemaal fout!
Verrassend ook dat het Popinstituut gewoon 'Popinstituut' heet, maar in de kop van de website wel 'pop instituut' met een spatie meent te moeten schrijven...