rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

halfbloed prins [Titel Harry Potter-boek, 13 december 2005]

volgende voorbeeld

halfbloed prins
Onlangs is het nieuwste deel verschenen in de Harry Potter-reeks: 'Harry Potter en de halfbloed prins'. Nogal wat mensen hebben ons benaderd met de vraag of 'halfbloedprins' niet aaneengeschreven moet worden. De Taaladviesdienst van Onze Taal schreef daarover het volgende:

Wie 'halfbloed prins' schrijft, behandelt 'halfbloed' als bijvoeglijk naamwoord; vergelijk 'volwassen prins'. Wie 'halfbloedprins' schrijft, beschouwt het als een samenstelling van de zelfstandige naamwoorden 'halfbloed' en 'prins' (vergelijk 'kroonprins'). Volgens de hedendaagsewoordenboeken zijn beide interpretaties mogelijk: onder andere de grote Van Dale (2005) behandelt 'halfbloed' als zelfstandig naamwoord én als bijvoeglijk naamwoord. Volgens Van Dale is dat bijvoeglijk naamwoord voornamelijk van toepassing op paarden. Toch is een ruimere betekenis niet uitgesloten, en daarom is 'halfbloed prins' zeker niet fout.
Voor de betekenis maakt het niet uit of 'halfbloed( )prins' aaneen of los wordt geschreven. Wel is er een verschil in klemtoon: in de samenstelling 'halfbloedprins' ligt de klemtoon op 'halfbloed', in de woordgroep 'halfbloed prins' ligt hij op 'prins'.

[ link: http://www.onzetaal.nl/advies/halfbloed.html ]