rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

burgerlijkeongehoorzaamheidspartij [Sticker, 15 januari 2006]

volgende voorbeeld

burgerlijkeongehoorzaamheidspartij
Echte burgerlijke ongehoorzaamheid begint bij het kiezen van een naam die in strijd is met de spellingsregels. Op zich is dat niet verboden, maar je geeft daarmee wel duidelijk aan dat je lak hebt aan regels. Toegegeven: 'Burgerlijkeongehoorzaamheidspartij' is een tamelijk onmogelijke naam voor een partij... maar volgens de spellingsregels is dat wel de correcte schrijfwijze.