rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

communitymanager [Website Digischool, 25 november 2005]

volgende voorbeeld

communitymanager
Het is niet altijd duidelijk wanneer je van oorsprong Engelse samenstellingen zoals 'community manager' nou aaneen moet schrijven of los. De regel is dat dergelijke samenstellingen aaneengeschreven dienen te worden als ze in het Nederlands gebruikelijk zijn (denk aan 'voicemail', 'sixpack' en 'accountmanager'). Zogenaamde 'gelegenheidsontleningen' worden ook in het Nederlands los geschreven. Blijkbaar mag je zelf bedenken of iets gebruikelijk is of een gelegenheidsontlening.
Wat je ook kiest: doe het consequent! De Vakcommunity Nederlands van de Digischool heeft een 'community manager' die even later 'communitymanager' blijkt te zijn. Daar is toch in ieder geval één van de twee mogelijkheden fout...
(En je zou toch van een 'Vakcommunity Nederlands' - de club van docenten Nederlands - verwachten dat ze een betere naam voor zichzelf kunnen bedenken..?)

[ link: http://www.digischool.nl/ne/community/ ]