rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

hrm-servicecentrum [Website Ministerie van Defensie, 14 november 2005]

volgende voorbeeld

hrm-servicecentrum
Het Ministerie van Defensie heeft een nieuwe website, maar hanteert ook een nieuwe spelling. Zo hebben ze het niet alleen over een 'HRM Service Centrum' maar vervolgens ook over een 'Human Resource Management Service Centrum'. Het Volgens het Groene Boekje moet het niet 'Human Resource Management' zijn maar 'humanresourcesmanagement', en niet 'Service Centrum' maar 'servicecentrum'. Beide delen worden dus in het Nederlands aaneengeschreven. Formeel is het dus eigenlijk een 'humanresourcesmanagementservicecentrum', maar misschien is het beter om dat een 'servicecentrum voor humanresourcesmanagement' te noemen...

[ link: http://www.mindef.nl/ ]