rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

rondetafelconferentie [Website Ministerie van Binnenlandse Zaken, 24 oktober 2005]

volgende voorbeeld

rondetafelconferentie
Waar gaat het naartoe met de wereld als men bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties al de spellingsregels uit het Groene Boekje negeert? Alsof er over dat boekje niet al voldoende discussie plaatsvindt. Op deze webpagina heeft men het doodleuk over een 'Ronde tafel Conferentie', waarbij niet alleen het spatiegebruik opmerkelijk is maar ook het hoofdlettergebruik. Dat kan beter!
(En natuurlijk nemen de media die fout vervolgens allemaal klakkeloos over, zoals bijvoorbeeld www.nu.nl.)

[ link: http://www.minbzk.nl/de_nederlandse ]