rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

Onze Taal-Taalkalender [Kortingskaart, 18 oktober 2005]

volgende voorbeeld

Onze Taal-Taalkalender
Een lezer van het blad Onze Taal, heet (volgens de webpagina op onderstaande locatie) een 'Onze Taallezer' of een 'Onze Taal-lezer'. Die eerste variant is de spelling die volgens het nieuwe Groene Boekje de voorkeur heeft, maar als je dat duidelijker vindt, mag je ook de tweede variant met een streepje gebruiken. Een spatie is echter altijd fout... net als de spatie in 'Onze Taal taalkalender'...

[ link: http://www.onzetaal.nl/advies/tweedekamer.html ]