rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

ganzen drijven [Bord, 7 november 2013]

volgende voorbeeld

ganzen drijven
Wist u dat ganzen drijven? Dat zal voor weinig mensen een verrassing zijn. Zwanen, eenden, futen en ganzen - die waterdieren drijven nu eenmaal gemakkelijk. Nee, dat schapen blijven drijven, of metalen schepen, of een gouden kroon... dát is veel intrigerender. Maar op een of andere manier is er voldoende animo om een demonstratie van drijvende ganzen bij te wonen.

Het gaat er hier natuurlijk niet om of ganzen kunnen drijven of niet - het gaat om het bij elkaar drijven van ganzen. Is het fout om dat 'ganzen drijven' te noemen, met een spatie? Nee, het is misschien een beetje verwarrend, maar fout is het zeker niet. Er zijn wel mensen die denken (en vinden) dat dergelijke samenstellingen altijd aaneengeschreven moeten worden, net als 'stofzuigen' en 'pianospelen'. Die twee staan nota bene als één woord in het Groene Boekje! Dat klopt, maar 'orgel spelen' en 'doedelzak spelen' moeten volgens het Groene Boekje juist los. Het is nog helemaal niet gemakkelijk om vast te stellen of zo'n samengesteld werkwoord aaneengeschreven moet worden of los. Hoe gebruikelijker de combinatie is, hoe groter de kans dat je die aaneen moet schrijven. Dat komt dus blijkbaar op gevoel aan, en dat is voor iedereen anders.

Mijn gevoel zegt dat ganzen drijven. En ook dat ganzendrijvers ganzen drijven. Als ze dat nu heel vaak doen, noemen we dat over een tijdje misschien wel 'ganzendrijven'.