rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

literairetekstinterpretatie [Vaknaam, 2 september 2013]

volgende voorbeeld

literairetekstinterpretatie
Aan de Rijksuniversiteit Groningen kun je het vak 'Literaire tekstinterpretatie' volgen. Dat klinkt als een bijzonder literair vak - je leert daar blijkbaar iets over tekstinterpretatie maar dan wel op een literaire manier. Je verwacht toch niet minder als je Nederlands studeert aan een Rijksuniversiteit.

Niet minder!? Ik verwacht wel minder... minder spaties, om precies te zijn! Uit de omschrijving blijkt namelijk dat het om de interpretatie van literaire teksten gaat... literairetekstinterpretatie dus. Dat is best een onleesbaar lange naam voor een vak, maar van studenten Nederlands mag je verwachten dat die dat wel kunnen lezen. Voor andere mensen zou je het vak gewoon 'Interpretatie van literaire teksten' kunnen noemen. Dat snapt iedereen.

[ link: https://www.rug.nl/ocasys/let/vak/show?code=LNL001P05 ]