rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

alternatief geldsysteem [Krantenartikel, 28 maart 2013]

volgende voorbeeld

alternatief geldsysteem
In Hillegersberg hebben ze plannen voor een 'alternatiefgeldsysteem'. Schrijf je dat echt zo, of is dit een alternatieve schrijfwijze en moet het eigenlijk 'alternatief geldsysteem' zijn?

Het kan allebei. Het gaat hier om een systeem waarin mensen gaan werken met alternatief geld. Dat maakt het dus een 'alternatiefgeldsysteem'. Maar het systeem is ook een alternatief voor het systeem waarin met echt geld wordt gewerkt. Dat maakt het een alternatief systeem, of meer precies: een 'alternatief geldsysteem'. Beide schrijfwijzen zijn dus te verdedigen. Als er geen wezenlijk verschil in betekenis is tussen de schrijfwijze met en de schrijfwijze zonder spatie, dan adviseert het Witte Boekje om wel een spatie te gebruiken. Maar verplicht is die spatie niet. Er is dus niks mis met de schrijfwijze in de krant.

Klik op onderstaande link voor vergelijkbare voorbeelden op de website van Onze Taal.

[ link: ...//www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/nutteloze-feitenkennis-nuttelozefeitenkennis ]