rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

Spinazieacademie [School, 28 september 2012]

volgende voorbeeld

Spinazieacademie
Vanwege het jubileum van de Spinazieacademie is er in Den Haag een speciale tentoonstelling: 'De Spinazie Academie'. Zo las ik gisteren in de Volkskrant.

In 1888 werd in Den Haag de eerste huishoudschool opgericht. Die school raakte in de volksmond bekend als de 'spinazieacademie'. Best een lastig woord met dat -iea- halverwege, maar daar hoorde je in de volksmond weinig van. Maar als je de geuzennaam van de school op wilt schrijven, moet je dat natuurlijk wel goed doen. Er is geen enkele reden om halverwege een spatie in te voegen. Als je bang bent dat je lezers struikelen over dat -iea- dan mag je eventueel wel een streepje invoegen: 'Spinazie-academie'.

Omdat het inmiddels al bijna 125 jaar geleden is dat de school werd opgericht, heeft het Haags Historisc Museum een tentoonstelling georganiseerd. En daar schreef men gisteren in de Volkskrant over. Ik was wel verrast dat er groot 'Spinazie academie' met een spatie in de kop boven het artikel stond. De mensen van de Volkskrant zouden toch beter moeten weten? Ik heb eens even verder gezocht. Bij de tentoonstelling hoort een heuse folder, en daarin schrijft men in de kop ook 'Spinazie Academie'. Als de tentoonstelling officieel zo heet, is het wel te verklaren dat de Volkskrant dat zo heeft overgenomen. In de tekst van de folder staat 'Spinazieacademie' wel netjes aaneengeschreven. Er lopen dus in het museum blijkbaar toch wel mensen rond die de spatieregels kennen.

Misschien moet ik toch maar eens een Spatieacademie oprichten.

[ link: ...useum.nl/archive/2012/09/21/de-spinazieacademie-125-jaar-haags-huishoudonderwijs ]