rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

bestedealdagen [Krant, 9 maart 2012]

volgende voorbeeld

bestedealdagen
Waarom moet 'Witte Huishouden' wel met een spatie, maar is de spatie in 'beste dealdagen' fout?

De twee voorbeelden stonden eerder deze week gebroederlijk samen in de Volkskrant. Op de achterpagina van het eerste katern stond een advertentie voor de 'beste dealdagen' bij Mandemakers Keukers. En op de voorpagina van het tweede katern werd een artikel over het huishouden van Barrack Obama aangekondigd met de kop "Het Witte Huishouden". Waarom is die ene spatie wel juist en de andere niet?

Het 'Witte Huishouden' is een snedige samentrekking van de naam 'Witte Huis' (zo heet dat huis nou eenmaal) en 'huishouden'. Als je een naam met een spatie erin gebruikt in een samenstelling blijft de spatie gewoon staan. De fanclub van André Hazes is een 'André Hazesfanclub'. Je mag voor de duidelijkheid wel een streepje invoegen na de naam: 'André Hazes-fanclub'. Maar het is dus niet een 'Andréhazesfanclub', want we houden de naam altijd intact. Zo kun je dus ook spreken over het 'Witte Huishouden'. Omdat het een mooi bedachte samentrekking met 'huishouden' is, ligt het minder voor de hand om het met een streepje te schrijven.

En dan de 'beste dealdagen'. Dat zijn dagen waarop je erop kunt rekenen dat de deal die ze je aanbieden de beste is. Tijdens die dagen krijg je dus gegarandeerd de beste deal. 'Beste dealdagen' is dus een samenstelling van de woordgroep 'beste deal' en 'dagen'. Het bijvoeglijk naamwoord 'beste' hoort bij 'deal' en niet bij 'dagen'. Daarom schrijven we deze samenstelling helemaal aaneen, en dus zonder spatie. Als je het over 'beste dealdagen' hebt, heb je het feitelijk over de beste dagen voor een deal (of om te dealen). Daar zou je je ook nog wel wat bij voor kunnen stellen: bij Mandemakers krijg je altijd een goede deal, maar deze dagen zijn toch wel de beste dagen voor een deal. Uit de rest van de campagne blijkt dat ze het zo niet bedoeld hebben. In andere uitingen spreken ze trouwens ook over de 'beste deal dagen' met nog een extra spatie. Dat laat wel zien dat ze hun spatiegebruik niet helemaal onder controle hebben.

Natuurlijk kun je als reclamemaker een product of aanbieding bedenken die je 'Beste Deal' noemt. Daarmee heeft de aanbieding een naam. In dat geval zouden de dagen dat je die Beste Deal aanbiedt de 'Beste Dealdagen' (of 'Beste Deal-dagen') zijn. In dat geval zou de spatie dus wel goed zijn.

[ link: http://www.mandemakers.nl/acties/bestedealdagen-a.html ]