rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

Oost-Europeanen [Meldpunt, 13 februari 2012]

volgende voorbeeld

Oost-Europeanen
Er was vorige week veel ophef over het 'Meldpunt Midden en Oost Europeanen' dat door de PVV is gestart. Deze openlijke oproep tot intolerantie is discriminerend en druist bovendien in tegen de Europese principes, zo werd gesteld. "Europa is namelijk een plek van vrijheid", aldus Europees Commissaris Viviane Reding - dat zou toch juist de Partij voor de Vrijheid moeten kunnen waarderen.

Begrijpelijk dat veel mensen zich er druk om maken. Maar in alle discussies heb ik één argument gemist waarom het 'Meldpunt Midden en Oost Europeanen' verboden zou moeten worden: er staat een onjuiste spatie in de naam van het meldpunt! 'Oost Europeanen' bestaan helemaal niet, net zomin als Midden Europeanen'. Het zijn 'Midden- en Oost-Europeanen'.

Gelukkig is er al sinds 2004 een meldpunt voor dit soort wanstaltige toestanden: het Meldpunt van het platform Signalering Onjuist Spatiegebruik.

[ link: http://www.meldpuntmiddenenoosteuropeanen.nl/ ]