rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

vaderlandsegeschiedenisonderwijs [Eindexamen, 1 juni 2011]

volgende voorbeeld

vaderlandsegeschiedenisonderwijs
Er zat een spatiefout in het VWO-examen Nederlands van dit jaar. De tweede tekst ging over het belang van het schoolvak vaderlandse geschiedenis, of zoals men dat in de tekst noemt: het 'vaderlandse geschiedenisonderwijs'. Maar het onderwijzen van de vaderlandse geschiedenis doe je natuurlijk in het 'vaderlandsegeschiedenisonderwijs', zonder spatie. Anders is het het onderwijs dat vaderlands is en niet de geschiedenis, en dat is natuurlijk niet wat hier bedoeld wordt.

Het is mogelijk dat docenten strafpunten hebben gegeven aan leerlingen die het in hun samenvatting als twee woorden hebben geschreven. En dat is toch opmerkelijk, aangezien het ook zo in de brontekst staat. Mag je het wel als fout tellen wanneer je zelf het foute voorbeeld geeft?

[ link: http://examen.kennisnet.nl/vwo/antwoorden2011 ]