rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

rotwoord [Artikel, 11 april 2011]

volgende voorbeeld

rotwoord
Het gebruik van de spellingscontrole op de computer is een van de oorzaken van onjuist spatiegebruik. En dan niet alleen het gebruik van de spellingscontrole maar vooral ook het vertrouwen dat mensen erin hebben. Doordat we in het Nederlands de regel hebben dat je delen van een samenstelling aaneen moet schrijven, zijn er oneindig veel woorden te bedenken. Een spellingscontrole kan die onmogelijk allemaal kennen of herkennen. Als ik in Word een samenstelling schrijf die de spellingscontrole van Word niet herkent, verschijnt er een rood kringeltje onder. Veel mensen denken dat zo'n kringeltje betekent dat het woord fout is, maar dat is helemaal niet zo. Het betekent alleen maar dat de spellingscontrole het niet kent en dat het dus fout zou kúnnen zijn. Maar het zou ook best eens goed kunnen zijn! Als bij zo'n woord een kringeltje verschijnt, is een makkelijke oplossing om een spatie in te voegen. De spellingscontrole kent de twee losse woorden die er dan staan meestal wel en dan verdwijnt het kringeltje. Zo lijkt het een verbetering - het kringeltje verdwijnt immers - maar dat is het niet. Beter zou het zijn om het woord toe te voegen aan de woordenlijst, en dan verdwijnt het kringeltje ook.

Antal van den Bosch (taalprofessor en computerlinguïst) heeft uitgezocht hoe die Nederlandstalige spellingscontrole in Word precies werkt. Wanneer verschijnen de rode kringeltjes en met welke woorden heeft de spellingscontrole moeite? Hij komt eerst met wat opmerkelijke conclusies uit andere onderzoeken naar de kwaliteit van de spellingscontrole van Word: van de tien typfouten in een Nederlandse tekst vindt Word er ongeveer zes, en van de tien fouten die Word vindt (de 'rode kringeltjes') is er gemiddeld minder dan één inderdaad een fout! Dat klinkt als een behoorlijk slecht resultaat, maar eigenlijk hoor je daar zelden iemand over klagen. Dat klagen ga ik nu dan maar doen. Want uit het onderzoek van Van den Bosch blijkt bovendien dat mijn stelling correct is: de automatische spellingscontrole veroorzaakt inderdaad onjuist spatiegebruik. Neem nou bijvoorbeeld het woord 'rotwoord' - Word vindt dat maar een rot woord, terwijl het een prima woord is.

Klik op onderstaande link om het artikel "Rotwoord" is een prima woord van Van den Bosch te lezen, want het is bijzonder lezenswaardig.

[ link: ...1/3/20_De_spellingchecker_van_MS_Word_herkent_veel_Nederlandse_woorden_niet.html ]