rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

meldpunt [Intermediair, 20 maart 2011]

volgende voorbeeld

meldpunt
Moord en doodslag, kindermishandeling, kinderporno, woonfraude, roekeloos rijgedrag, illegale software, bijstandsfraude, oneerlijke concurrentie in de horeca, cybercrime, agressie tegen verpleegkundigen, internetpiraterij, huisjesmelkers, prijsafspraken, kartelvorming, onjuist spatiegebruik... van die dingen.

In de Intermediair staat deze week een uitgebreid verhaal over klikken en klokkenluiden. Klikken is sociaal misschien niet helemaal netjes, maar de kliklijnen tieren welig in Nederland. In een kader bij het artikel staat een hele lijst met officiƫle kliklijnen en meldpunten. De lijst met wantoestanden waar je melding van kunt doen, heb ik hierboven overgenomen. Verrassend om ons meldpunt daarbij te zien staan. Blijkbaar wordt onze vrolijke strijd tegen onjuist spatiegebruik toch wel serieus genomen.

[ link: http://www.intermediair.nl/epaper/2011/11/index.html#/29/ ]