rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

anti-Charlie Sheenbrowserplug-in [Artikel in De Telegraaf, 11 maart 2011]

volgende voorbeeld

anti-Charlie Sheenbrowserplug-in
De Telegraaf maakt het zichzelf niet gemakkelijk met een artikel over de 'anti-Charlie Sheen browser plug-in'.

Charlie Sheen is de laatste dagen nogal veel in het nieuws. Tijdens het internetten kun je dus makkelijk op een nieuwsbericht over de dolende acteur tegenkomen. Er is nu een programmaatje dat nieuws over hem automatisch blokkeert. Handig als je niet keer op keer met dat nieuws geconfronteerd wil worden. Maar minder handig als je over dat programma zelf een nieuwsbericht moet schrijven.

Een redacteur van De Telegraaf durfde het wel aan. Hij schreef niet alleen over de 'anti-Charlie Sheen browser plug-in', maar heeft het en passant ook over de 'Two and A Half Men acteur', de 'Charlie Sheen browserblokkeerder' en over een 'browser plug-in'. Spatiegewijs stuk voor stuk fout.

Ik geef even wat algemene regels en dan vertel ik daarna hoe deze woorden officieel geschreven hadden moeten worden:

  1. Samenstellingen schrijven we in het Nederlands aaneen.
  2. 'Anti' is een voorvoegsel.
  3. Bij een voorvoegsel dat voor een hoofdletter komt, gebruiken we een koppelteken ("anti-Borsato" bijvoorbeeld).
  4. Als je een eigennaam die een spatie bevat in een samenstelling gebruikt, blijft die spatie staan ("Marco Borsato-fanclub" bijvoorbeeld).
  5. Samenstellingen met Engelstalige woorden erin schrijven we in het Nederlands gewoon helemaal aaneen.
  6. In samenstellingen waarin het rechterdeel een Engels voorzetselbijwoord is, komt een koppelteken ("plug-in" bijvoorbeeld).

De juiste spelling van de woorden uit het Telegraaf-artikel is dus: 'Two and A Half Men-acteur' [regel 1 en 4], 'Charlie Sheen-browserblokkeerder' [regel 1 en 4] en 'browserplug-in' [regel 1, 5 en 6]. En het programma is officieel een 'anti-Charlie Sheenbrowserplug-in' [regel 1, 2, 3, 4, 5 en 6]. Omdat je altijd koppeltekens tussen woorddelen in mag voegen als je dat duidelijker vindt, mag je dit ook schrijven als 'anti-Charlie Sheen-browserplug-in'. Maar soms is het ook beter om het niet allemaal in één woord te willen zeggen.

[ link: ...nl/digitaal/9224907/__Charlie_Sheen_moe__Hier_is_de_oplossing__.html?sn=digitaal ]