rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

Zwitserserekeninghouders [Kop in De Tijd, 12 december 2010]

volgende voorbeeld

Zwitserserekeninghouders
"Parijs heeft namen van '3.000 Zwitserse rekeninghouders'", zo kopt De Tijd. En in de eerste zin staat vervolgens: "Frankrijk heeft de namen van de 3.000 Franse rekeninghouders bij drie Zwitserse banken". Maar dat is iets anders! En als ik de rest van het artikel zo lees, dan denk ik dat die eerste zin wel klopt en de kop dus niet. Mensen met een rekening bij een Zwitserse bank zijn Zwitserserekeninghouders. Hoe dat dan precies zit? Voor de uitleg verwijs ik je graag naar het voorbeeld van de Mexicaansegriepprik of naar bladzijde 38 van het boek Weg om legging.

[ link: ...d/Parijs_heeft_namen_van_-3.000_Zwitserse_rekeninghouders-.8225768-439.art?ckc=1 ]