rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

anti-elitetoon [Kop in de Volkskrant, 9 oktober 2010]

volgende voorbeeld

anti-elitetoon
De PVV heeft de 'anti-elite toon' gezet, en dus moet er de komende jaren flink bezuinigd worden op cultuur. In de kop boven dit artikel in de Volkskrant wordt 'elite' (of eigenlijk 'anti-elite') bijvoeglijk gebruikt. Maar het is gewoon een zelfstandig naamwoord dat zoiets als 'kleine groep van voorname mensen' betekent. Samenstellingen met 'elite' worden aaneengeschreven. Zo kun je het hebben over een eliteschool of elite-universiteit, een elitecorps met elitetroepen, en de elitecultuur. Nou wordt het in dit geval iets anders gebruikt, want de toon zelf is niet elite maar de toon gaat over de elite. Maar dat maakt niet uit. Als je een geluid tegen de elite laat klinken, is dat gewoon een 'anti-elitetoon'.

Taal is toch ook cultuur? Misschien dat ze de komende jaren ook eens kunnen gaan bezuinigen op onjuiste spaties...

[ link: http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/6817/Anti-elite_toon ]