rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

earlywarningsysteem [conceptregeerakkoord, 6 oktober 2010]

volgende voorbeeld

earlywarningsysteem
Het kabinet-Rutte-Verhagen vindt de Nederlandse taal belangrijk, zo blijkt uit het conceptregeerakkoord. Er komen bijvoorbeeld hogere taaleisen voor inburgeraars, en kinderen met een taalachterstand moeten extra taalles krijgen. Door die aandacht voor de Nederlandse taal verbaast het me dat er zo veel Engelse termen in het conceptregeerakkoord staan, zoals cherrypicking, governance, e-mental health, animal cops en night courts. Maar het is natuurlijk nog erger dat er onjuiste spaties in het conceptregeerakkoord staan. Zo heeft men het over een 'early warning systeem', terwijl iedereen weet dat we in het Nederlands driedelige samenstellingen met twee of drie Engelse woorddelen aaneen moeten schrijven. Het is dus gewoon een 'earlywarningsysteem'. Maar als ze hun conceptregeerakkoord 'Concept Regeerakkoord' noemen, kun je natuurlijk ook verwachten dat er onjuiste spaties in staan...

(Nou is het gelukkig pas een concept. Misschien dat de fouten er in de definitieve versie niet meer in staan.)

[ link: http://www.kabinetsformatie2010.nl/dsc?c=getobject&s=obj&objectid=127446 ]