rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

geldtekort [Kop op Teletekst, 4 augustus 2010]

volgende voorbeeld

geldtekort
Kan geld te kort zijn om mee te betalen? Afgelopen zaterdag stond lange tijd een bericht op Teletekst onder de kop "Geld te kort voor Artis". De Amsterdamse dierentuin komt tientallen miljoenen euro's tekort voor een grote renovatie.
Als je 'tekort' als zelfstandig naamwoord gebruikt, moet je het aaneenschrijven: het tekort is opgelopen tot tientallen miljoenen. Je moet 'tekort' ook aaneenschrijven als het onderdeel is van het werkwoord 'tekortkomen': de dierentuin komt tientallen miljoenen euro's tekort. Alleen als in de betekenis van 'te weinig' moet je 'te kort' met een spatie schrijven: er is tien miljoen te kort op de bankrekening.
Het zou kunnen zijn dat de kop op Teletekst gewoon goed is. "Geld te weinig voor Artis" zou immers een goede kop kunnen zijn, en dan is "Geld te kort voor Artis" ook goed. Maar dat voelt een beetje gekunsteld. "Geldtekort voor Artis" was logischer geweest als kop boven een artikel over een tekort aan geld.

[ link: http://teletekst.nos.nl/tekst/108-01.html ]