rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

Kut-Wilders [Artikel in Trouw, 8 juni 2010]

volgende voorbeeld

Kut-Wilders
Een man schreef "Kut Wilders" in een e-mail aan de PVV-leider. Geen wonder dat Wilders direct aangifte deed... want die spatie hoort daar natuurlijk niet! Een SOS-veldwerker las dit artikel in Trouw en mailde me het volgende verslag:

"... Er bestaat nog gerechtigheid! Voor het eerst is mij nu een geval bekend dat iemand voor de rechterstoel moest verschijnen wegens een e-mail die een onjuiste spatie bevatte. Zo'n e-mail wordt door mijn ochtendblad terecht een "hiaatmail" genoemd. (De spelfout zij de krant vergeven; ze deden in de oorlog veel goeds.)
Begin deze maand las ik in Trouw bijgaand artikel. "Tussen schuld en onschuld zit vaak een kleine stap." En die stap, dat alleszins hinderlijke hiaat, noemen wij een spatie.
Iemand die veroordeeld wordt omdat hij de leider van de PVV "Kut Wilders" noemt: dat is helemaal terecht! Niet dat ik het met de idee├źn van de Partij Voor de Vrijheid eens ben, maar ik deel wel de mening van iedereen die vindt dat je van een ingezetene der Nederlanden mag verwachten dat hij of zij voldoende inburgert. En daarbij hoort ook bekendheid met een aanpassing aan onze spellingsregels.
Bovendien is het buitengewoon kwetsend om iemand een onjuiste spatie naar het hoofd te slingeren. Alsof iemand lucht voor je is! In het gezicht spuwen, is minder vernederend.
Even over de kwestie zelf: in de Nederlandse taal plaatsen wij een koppelteken in samenstellingen waarvan het eerste deel een afkorting is. Een student in het Hoger Beroepsonderwijs is een HBO-student. Toegegeven, die O is discutabel, maar ons Hollandse koppelteken: daar blijven ze van af!
Zelf heb ik beroepshalve vrijwel dagelijks met HBO-studenten te maken, en ik weet dat zij iets wat "kwalitatief uitermate teleurstellend" is, in hun SMS-vocabulaire nogal eens afkorten tot "kut". Een tentamen dat naar hun mening niet deugde, wordt bij het verlaten van het klaslokaal een kut-tentamen genoemd. Ooit kreeg ik een e-mail van een student die klaagde over een "kut tentamen". Die heb ik ernstig vermaand door te schrijven dat hij zijn taalgebruik diende te kuisen!
Dat ik nu op het niveau van onze vaderlandse jurisprudentie bijval oogst, doet mij goed..."