rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

garantiefonds [Bord bij de grensovergang Lobith-Elten, 12 mei 2005]

volgende voorbeeld

garantiefonds
Een pad voor fietsen en ruiters wordt op dit bord heel correct aangeduid als een 'fiets- en ruiterpad'. Waarom noemen ze een fonds voor orientatie en garantie niet op dezelfde manier een 'orientatie- en garantiefonds'? Dat vind ik dus raar...