rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

langstlevendetestament [Artikel in De Telegraaf, 27 maart 2010]

volgende voorbeeld

langstlevendetestament
Over erfbelasting bestaan veel misvattingen. Een ervan is dat je 'langstlevende testament' met een spatie zou moeten schrijven. Alsof het het testament is dat het langste leeft.

[ link: ...hermanbouter/6351742/__Langstlevende_testament_minder_nadelig_dan_gedacht__.html ]