rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

Meertens-instituut [Naam, 26 april 2010]

volgende voorbeeld

Meertens-instituut
Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Het instituut verzamelt, documenteert en ontsluit al tientallen jaren op het gebied van taalvariatie. In dat kader is het heel begrijpelijk dat directeur Hans Bennis eind 2009 een artikel schreef over de variatie in de naamgeving van het instituut.

Op 6 september 1979 kreeg het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde de naam van de oprichter van het instituut, Piet Meertens. Daarna begon het instituut aan een lange periode van verwarring over de eigen naam. In een periode van twintig jaar gebruikte men in eigen rapporten en brieven de volgende varianten: 'P.J. Meertens-Instituut', 'P. J. MEERTENS-INSTITUUT', 'P. J. Meertens-Instituut', 'P. J. Meertens instituut', 'P. J. Meertens-instituut', 'P.J.Meertens-Instituut', 'P.J. Meertens-Instituut', 'P.J. Meertens-Institute' en 'P.J. Meertens Institute'. Het lijkt wel of men alle mogelijke combinaties van hoofdletters, streepjes en spaties heeft geprobeerd. Wellicht dat men zelf ook gek werd van alle varianten op de eigen naam, want in 1998 werd de naam officieel gewijzigd in 'Meertens Instituut'. Een stuk eenvoudiger inderdaad. Sinds die tijd schrijft men het zelf trouwens ook nog af en toe als 'Meertens-Instituut'.

Hans Bennis concludeert: "Kortom, de keuze van Meertens als naamgever van het instituut heeft aanleiding gegeven tot grote verwarring. Wonderlijk genoeg treffen we vrijwel nooit de spelling 'Meertensinstituut' of 'P.J. Meertensinstituut' aan die volgens het vermaledijde Groene Boekje de enige juiste zou moeten zijn." De schrijfwijze zonder spatie is inderdaad het beste, hoewel er ook voor 'Meertens-instituut' wat te zeggen is.

Het instituut is overigens beroemd geworden onder de naam 'Het Bureau'. Die naam heeft het te danken aan de gelijknamige zevendelige romancyclus van schrijver J.J. Voskuil, die dertig jaar bij het instituut werkte. Geen gedoe met moeilijke hoofdletters, spaties en streepjes... gewoon 'Het Bureau'.

[ link: http://www.meertens.knaw.nl/cms/files/Spelling%20Meertens%20Instituut.pdf ]