rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

wandelnetwerkenbelangenbehartigerdag [Website Wandelplatform-LAW, 9 juli 2009]

volgende voorbeeld

wandelnetwerkenbelangenbehartigerdag
Sommige mensen houden van wandelen. Sommigen willen het liefst vrij wandelen en anderen wandelen liever wandelroutes. Wandelroutes kun je samenknopen tot wandelnetwerken. Natuurlijk spelen daarbij bepaalde belangen, en er zijn mensen die die belangen behartigen: de belangenbehartigers. Mensen die de belangen behartigen die spelen rond de tot netwerken aaneengeknoopte wandelroutes noemen we gemakshalve wandelnetwerkenbelangenbehartigers. Er zijn minimaal 25 mensen die dat vrijwillig doen en daar is ruim een maand geleden een speciale dag voor georganiseerd: de 'wandelnetwerken belangenbehartigersdag'.

Er zijn ook mensen die vrijwillig de belangen behartigen die spelen rond het tot samenstellingen aaneenknopen van woorden. En die mensen willen hier graag even opmerken dat het 'wandelnetwerkenbelangenbehartigersdag' moet zijn, zonder spatie. (Er zijn trouwens ook mensen die dat in het Raarlems Dagklad hebben opgemerkt.)

[ link: ...www.wandelnet.nl/nieuws/wandelplatform-law/wandelnetwerken-belangenbehartigerdag ]