rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

norminkomen [de Volkskrant, 25 april 2005]

volgende voorbeeld

norminkomen
Oef, er staat een geval van onjuist spatiegebruik in de Volkskrant van afgelopen zaterdag! Meestal is die krant wel zorgvuldig met zijn spaties... maar nu even niet. In het redactioneel commentaar over topinkomens op bladzijde 15 heeft men het namelijk over het 'norm inkomen'. Slordig.

[ link: http://www.devolkskrant.nl/ ]