rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

inschrijven [Briefje, 21 maart 2009]

volgende voorbeeld

inschrijven
Deze foto is gemaakt bij de inschrijftafel van het Groot Edes Dictee van 2007. Deelnemers aan het dictee kunnen zich hier 'in schrijven'. Natuurlijk zien we ook wel dat die onjuiste spatie daar staat doordat het briefje uit een paar velletjes is samengesteld, maar juist bij een dictee wil je dit soort fouten toch niet maken? En is het nou echt zo'n kleine moeite om dat randje er even af te knippen zodat het wel aansluit?
Of is het misschien het begin van motto van de dicteevereniging? "In schrijven het beste", of zo.