rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

pedofielendatabase [Melding op stopkindersex.com, 10 februari 2009]

volgende voorbeeld

pedofielendatabase
Het is mooi om te zien dat er met computersystemen steeds meer mogelijk is. Spraakherkenning, kunstmatige intelligentie, semantisch web... allemaal mooi. Maar een 'pedofiele database'? Daarmee lijkt toch een grens te zijn overschreden...