rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

tussendoor [Stoepbord, 14 januari 2009]

volgende voorbeeld

tussendoor
Deze café-eigenaar heeft duidelijk de behoefte hoofdletters te gebruiken om zijn woorden voldoende gewicht te geven. Dat de zwierige letter een L is en geen Z dat heb je snel genoeg in de gaten, en dan wordt ook duidelijk wat je daar allemaal kunt aantreffen. Geen Zunch maar gewoon een Lunch, en de muziek is Live, niet Zive. Maar wat zijn vrouw Door ermee te maken heeft? Een Lekker Drankje Tussen Door... is dat weer zo'n hippe nieuwe trend die er tussendoor geglipt is zonder dat ik het doorhad?