rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

minimumnormen [Website Wegcode.be, 28 november 2008]

volgende voorbeeld

minimumnormen
Misschien dat we ook eens minimumnormen moeten opstellen voor mensen die de bijlagen bij de koninklijke besluiten schrijven. En wellicht kunnen we dan ook meteen het schrijfbewijs invoeren!

[ link: http://www.wegcode.be/wet.php?wet=9&node=bijl6 ]