rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

kabinetsplannen [Website, 20 september 2008]

volgende voorbeeld

kabinetsplannen
Aansluitend bij het soms ietwat archaïsche taalgebruik in de troonrede zou je bij het bespreken van de plannen van het kabinet best over 'des kabinets plannen' kunnen beginnen. Maar op een website waar nota bene vermeld wordt dat die over de 'kabinetsplannen' gaat, is een kop 'kabinets plannen' met een spatie erin gewoon dom. Laat het kabinet dáár eens wat van zeggen!

[ link: http://www.kabinetsplannen.nl ]