rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

alfabetiseringsinitiatieven [Toespraak prinses Laurentien, 9 september 2008]

volgende voorbeeld

alfabetiseringsinitiatieven
Excellentie,
dames en heren,

Deze week vindt de 'Week van de Alfabetisering' plaats. In de Week staat dit jaar het thema Geletterdheid raakt ons allemaal centraal. "Alleen door laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en het taboe te doorbreken raakt het thema verankerd in onze samenleving", zo schrijft men op www.weekvandealfabetisering.nl.

Gisteren was de 'Wereldalfabetiseringsdag'. Natuurlijk werd daarbij een toespraak gehouden door prinses Laurentien die zich al vele jaren inzet voor de bevordering van alfabetisering. De eerste zin van haar toespraak luidde: "Vandaag zijn wij hier samen om noemenswaardige alfabetiserings initiatieven te eren en om ervan te leren..." Hmm, 'alfabetiserings initiatieven'... dat lijkt me een voorbeeld van onjuist spatiegebruik. Een opmerkelijk voorbeeld, want die verbindings-s geeft toch duidelijk aan dat het om een samenstelling gaat. En nog eens extra opmerkelijk omdat het in een toespraak over alfabetisering en laaggeletterdheid staat. Ik neem gemakshalve even aan dat de prinses best weet hoe het moet, en dat het haar tekstschrijver was die hier een steekje heeft laten vallen. Maar dat maakt het natuurlijk niet minder ernstig.

Ik sluit af.

Laat ik het mezelf gemakkelijk maken door als afsluiting even een stukje uit de afsluiting van de toespraak te hergebruiken, met slechts een kleine aanpassing: "Wij hebben veel bereikt, maar wij moeten blijven samenwerken om onjuist spatiegebruik daadwerkelijk terug te dringen en te voorkomen. Dit is werk van lange adem."

Dank u wel.

[ link: http://www.koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=26203 ]