rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

scheidsrechterstekort [Website Jeugdjournaal.nl, 26 februari 2008]

volgende voorbeeld

scheidsrechterstekort
Het schijnt dat ze er vooral bij basketbal en volleybal last van hebben dat de scheidsrechters te kort zijn. Bij de andere sporten hebben ze meer last van een 'scheidsrechterstekort', maar dat is dan weer iets heel anders. Dat is overigens wel waar ze in dit artikel op de website van het Jeugdjournaal op doelen.

Dit voorbeeld is door de bezoekers van de SOS-website gekozen tot de onjuiste spatie van 2008.

[ link: http://www.nos.nl/jeugdjournaal/artikelen/2008/2/23/scheidsrechterstekort.html ]