rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

Wetb. v. Strafrecht [Bordje, 3 november 2007]

volgende voorbeeld

Wetb. v. Strafrecht
Artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht luidt: "Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie." En dus hangt Jan en alleman die over een stukje grond beschikt een verbodsbordje op om daarmee op blijkbare wijze duidelijk te maken dat toegang verboden is. Daarvoor kun je een officieel bordje kopen, maar het is net zo gemakkelijk om er zelf even eentje te maken. Maar wie bedenkt het nou om 'Wetboek van Strafrecht' af te korten tot 'Wet. b.v. Strafrecht'? Daar valt ook spatiegewijs nog wel wat op aan te merken. Het zou verboden moeten worden!