rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

sowieso [Fokke & Sukke, 17 september 2007]

volgende voorbeeld

sowieso
Fokke & Sukke
weten überhaupt niet hoe ze 'sowieso' moeten schrijven


Nou zijn 'sowieso' en 'überhaupt' hoe je het ook wendt of keert natuurlijk over het algemeen in principe eigenlijk toch in feite altijd al wel een beetje vreemde woorden geweest. Zo schrijft men op de website van de Nederlandse Taalunie: "... Het succes van überhaupt en sowieso is wellicht toe te schrijven aan de nogal vage betekenis. De woorden worden in veel verschillende contexten gebruikt en soms is het moeilijk of zelfs niet mogelijk om een Nederlands alternatief te geven. Deze vaagheid is niet alleen een mogelijke reden van het succes, maar ook van de bezwaren die tegen het gebruik ervan wordt gemaakt. ... Überhaupt en sowieso hoeven niet altijd vermeden te worden, maar een spaarzaam gebruik komt de helderheid van het taalgebruik wel ten goede."

[ link: http://www.foksuk.nl/nl?cm=79&ctime=1188597600 ]