rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

aaneenschrijfregelkennisbegripsbeïnvloeding [Masterwerkstuk, 12 september 2007]

volgende voorbeeld

aaneenschrijfregelkennisbegripsbeïnvloeding
Karsten Veerman heeft voor zijn masterscriptie aan de Universiteit Utrecht de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar "de invloed van kennis omtrent de regels voor de schrijfwijze van samenstellingen op het tempo van begripstoekenning bij al dan niet gespatieerde nominale samenstellingen". Anders gezegd: begrijp je de inhoud van een zin sneller of juist minder snel wanneer er onjuist spatiegebruik in voorkomt, en maakt het daarbij uit of je de regels voor correct spatiegebruik kent?

Ik citeer uit de samenvatting van zijn scriptie:
Het foutief spatiëren van samenstellingen heeft voor alle proefpersonen tot een significante vertraging in het proces van begripstoekenning geleid. Daarnaast bleek dat mensen die de aaneenschrijfregel beheersen, significant meer moeite hebben met de verwerking van foutief gespatieerde samenstellingen dan mensen die deze regel niet beheersen. Wanneer de woorden volgens de regels gespeld werden, was het effect echter andersom: regelkenners hadden baat bij hun regelkennis en lazen de samenstellingen veel sneller dan de niet-regelkenners. Voor niet-regelkenners bleek het geheel niet uit te maken of een samenstelling correct of incorrect gespatieerd werd.

Wat is dus gebleken? Voor mensen die niet op de hoogte zijn van de regels maakt het niet zo veel uit of een samenstelling nou correct of incorrect gespeld is - zij doen er in beide gevallen even lang over om de tekst te lezen. Maar voor mensen die wél op de hoogte zijn van de regels heeft correct spatiegebruik een positieve invloed op het tempo van begripstoekenning en onjuist spatiegebruik juist een negatieve invloed. Wat ons betreft een extra reden om te strijden tegen onjuist spatiegebruik.

Karsten Veerman eindigt zijn scriptie met een oproep: "Geachte lezer, houdt u zich in het vervolg alstublieft aan de regels, en splits uw samenstellingen nooit meer op met een spatie!"

Daar kunnen wij het natuurlijk alleen maar mee eens zijn. We feliciteren Karsten met zijn behaalde mastertitel!

[ link: ...bitstream/handle/1874/25381/Aaneenschrijfregelkennisbegripsbe%C3%AFnvloeding.pdf ]