rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

hygiënelabel [Krantenkop, 3 juli 2007]

volgende voorbeeld

hygiënelabel
Belgische bakkers zijn blijkbaar zo trots op het nieuwe hygiënelabel dat ze een bericht erover in het uitstalraam hangen. Daarbij negeren ze gemakshalve even de enorme spatiefout in 'hygiëne label'. Een spatiefout, zwart op wit.