rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

1 aprilgrappen [Wikipedia, 1 april 2007]

volgende voorbeeld

1 aprilgrappen
Eén aprilgrap, twee aprilgrappen..?
Het Groene Boekje (2005) noemt een woordgroep met een cijfer, zoals '1 april' of '50 euro' een spatiewoord. In samenstellingen met een spatiewoord blijft de spatie staan: '1 aprilgrap' en '50 eurobiljet'. Dat kan echter verwarrende situaties opleveren, want wat bedoelt iemand nou precies als hij '50 eurobiljetten' heeft? En als iemand het over '1 aprilgrap' heeft, bedoelt hij er dan precies één? Om deze verwarring voor te zijn adviseert men in het Witte Boekje (2006) om '1-aprilgrap' met een streepje te schrijven, zoals tot 2006 ook officieel juist was.

[ link: http://nl.wikipedia.org/wiki/Historische_1_aprilgrappen ]