rss-feed
twitter-feed
facebook
vorige voorbeeld

Fair Trade-koffie [Teleacuitzending, 5 april 2007]

volgende voorbeeld

Fair Trade-koffie
Als de mensen van Teleac vooraf hadden geweten hoeveel problemen ze zouden krijgen met de samenstellingen met 'Fair Trade' waren ze waarschijnlijk helemaal niet aan deze documentaire begonnen. Maar wat je begint, moet je ook afmaken. En dus lijkt het erop dat ze 'voor de zekerheid' maar wat verschillende schrijfwijzen door elkaar gebruiken.
Voor de volledigheid geven we nog een keertje de regel: bij een samenstelling van een woord met een naam waar een spatie in zit, blijft de spatie behouden en schrijven we de rest helemaal aaneen. Het is wel toegestaan - en vaak ook verstandig - om voor de duidelijkheid een koppelteken in te voegen. Officieel is het dus 'Fair Tradekoffie', maar wij vinden zelf 'Fair Trade-koffie' wat duidelijker.